Onderduik in West-Friesland deel 1

onderduik in west friesland 1Herinneringen van redders en omstanders

Jongeren kijken naar ooggetuigen van de jaren 40-45 en denken na over leven in vrijheid.

Het lespakket “Onderduik in West-Friesland” biedt op een inspirerende manier de mogelijkheid aan docenten in het voortgezet onderwijs, de herinnering aan en de blijvende betekenis van de Tweede Wereldoorlog door te geven aan de jongeren.

Het pakket bevordert instandhouding en verspreiding van kennis, inzicht en bewustwording van de jaren 40-45 en sluit prima aan bij bestaande lesmethoden geschiedenis of maatschappijleer.

Uit onderzoek, ‘Oorlog in de klas’ is gebleken dat docenten in het voortgezet onderwijs, lesgeven over de jaren 40-45 in de klas heel belangrijk vinden en zij extra aandacht besteden aan Jodenvervolging, Holocaust, verzet, onderduik en leven van alle dag.

In het lespakket “Onderduik in West-Friesland” komen genoemde onderwerpen aan bod, door middel van waargebeurde persoonlijke verhalen op film, van redders, joodse kinderen in onderduik en omstanders.

En ook bij jongeren is er grote belangstelling voor die verhalen, met name uit eigen stad of dorp. Ze worden zich bewust van de grote invloed van die oorlog voor gewone mensen in het dagelijks leven.

Bovendien leren de jongeren nadenken over keuzes en dilemma’s van redders, joodse kinderen in onderduik en omstanders in die tijd en verplaatsen zich gemakkelijker in keuzes en dilemma’s die ze zelf hebben, in deze tijd.

Het lespakket laat docenten en leerlingen ook nadenken over de gevaren van antisemitisme, vooroordelen en discriminatie. Hoe ga je om met vooroordelen en wat kun je doen tegen discriminatie in en buiten de klas.

De persoonlijke verhalen van redders, joodse kinderen in onderduik en omstanders bevorderen een emotionele betrokkenheid, omdat het over verhalen dichtbij huis gaat in eigen stad of dorp. Het is juist deze betrokkenheid die stimuleert tot het opnemen en vasthouden van kennis.

Het lespakket “Onderduik in West-Friesland” met twee Dvd’s en een informatiegids, is onder meer samengesteld uit een inleiding van Jessica Durlacher en verhalen van joodse kinderen in onderduik, hun redders en omstanders, die door jongeren als spannend, schikkend en verdrietig worden ervaren.

Dit is de eerste serie, bekijk hieronder de verhalen...