Inleiding

De gemeente Medemblik heeft met het op film vastleggen van verhalen achter oorlogsmonumenten een belangrijke stap gezet om het behoud van haar oorlogserfgoed veilig te stellen. Een stukje plaatselijke oorlogs-geschiedenis is hiermee toegankelijk gemaakt voor huidige en toekomstige generaties.

Erfgoed van de oorlog

midwoud-onthulling-inleidingDe gefilmde verhalen zijn samengevat in een lespakket voor jong en oud, met de aansprekende titel 'Oorlogsmonumenten vertellen'. Het pakket bestaat uit een DVD, informatiegids en overzichtskaart. Het project 'Oorlogsmonumenten vertellen' speelt in op toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van de interpretatie en presentatie van het erfgoed van de oorlog.

Dynamiek van de herinnering

Een speciaal onderzoeksprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), in samenwerking met onder meer het Min. VWS, houdt zich bezig met hoe de herinnering aan de jaren '40-'45 zich heeft ontwikkeld en zich mogelijk gaat ontwikkelen en welke plaats het erfgoed van de oorlog daarin inneemt. Dit programma heet de Dynamiek van de herinnering - Nederland in de WO2.

Met de wisseling van generaties en veranderingen in de samenleving gaat het erfgoed van de oorlog een nieuwe fase in. De Tweede Wereldoorlog ligt ruim 65 jaar achter ons, maar de herinneringen daaraan zijn nog altijd levendig en krachtig. De vraag is hoe we de blijvende betekenis van die oorlog kunnen doorgeven aan huidige en toekomstige generaties.

Ooggetuigen

2424-1De generatie ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog verdwijnt langzaam maar zeker. Daarom moeten andere verbindingen worden gevonden tussen het WO2 verleden en ons heden.
Persoonlijke verhalen achter de historische feiten zijn een goed middel om deze verbindingen te leggen.

'Oorlogsmonumenten vertellen' in gemeente Medemblik is zo'n verbinding.
De herinneringsplaatsen en oorlogsmonumenten uit eigen stad, dorp of nabije omgeving, zijn tot leven gebracht door persoonlijke verhalen van ooggetuigen. Herkenbaar en dichtbij voor een ieder.

'Oorlogsmonumenten vertellen'

'Oorlogsmonumenten vertellen' in gemeente Medemblik is een uniek lespakket met DVD (speelduur 150 minuten), informatiegids en overzichtskaart voor de jeugd, maar is ook interessant voor volwassenen.

In de meeste kernen zijn op film persoonlijke herinneringen verteld door ooggetuigen over het leven van alle dag, onderdrukking, verzet en bevrijding in de jaren 40/45 en hun betrokkenheid bij oorlogsmonumenten in de gemeente.
Daarnaast is gesproken met leerkrachten en leerlingen op basisscholen hoe zij omgaan met een leven in vrijheid.