Waarom lesgeven over oorlogsmonumenten

Het lespakket, DVD met keuzemenu, informatiegids en overzichtskaart, kan dienen als aanvulling op de bestaande lesmethodes geschiedenis in het basisonderwijs, waarover al voldoende kennis bij de leerkrachten aanwezig is. Leerkrachten behandelen de Tweede Wereldoorlog ieder jaar in groep 7 en 8 en kunnen met het lespakket 'Oorlogs-monumenten vertellen' in de gemeente Medemblik op een andere manier deze oorlog nog eens extra onder de aandacht brengen.

Het lespakket bevordert de instandhouding en verspreiding van kennis en bewustwording over de moeilijke en verwarrende jaren 40/45. Het is een belangrijke toevoeging aan lespakketten die er al zijn over de Tweede Wereldoorlog, zoals 'Onderduik in West-Friesland'.lesgeven over oorlogsmonumenten

De persoonlijke verhalen achter de oorlogsmonumenten in de gemeente Medemblik bevorderen emotionele betrokkenheid, omdat het over verhalen gaat van inwoners uit eigen stad of dorp. Dat brengt de oorlog voor de leerlingen dichterbij bij huis en is herkenbaar in de omgeving.
Deze betrokkenheid stimuleert tot het opnemen en vasthouden van kennis.
Door de persoonlijke verhalen leren de leerlingen nadenken over keuzes en dilemma's in die tijd en worden ze zich hopelijk bewust van de keuzes en dilemma's die ze zelf hebben in deze tijd.

Wat willen we leerlingen onder meer leren

 • Leerlingen kennen een aantal keuzes en dilemma's die mensen hadden in de oorlog; als slachtoffer, dader, helper of omstander.
 • Leerlingen zien dat de gebeurtenissen van toen nog altijd invloed hebben op het leven van mensen nu, zowel persoonlijk als maatschappelijk.
 • Leerlingen weten dat er verzet was in West-Friesland en kunnen voorbeelden noemen van vormen van verzet.
 • Leerlingen weten dat in Nederland Joden werden verraden door collaborateurs, dat West-Friezen Joodse onderduikers in huis hadden of mensen die de te werkstelling in Duitsland ontdoken.
 • Leerlingen weten van de motieven van onderduik-ouders.
 • Leerlingen leren nadenken over het nut van oorlogsmonumenten voor nabestaanden, maar ook voor anderen.

Pedagogische/didactische verantwoording:

 • Onderwijs heeft een vormende functie. Onderwijs draagt bij aan het proces van identiteitsvorming bij de jeugd. Daarbij zijn onderwerpen als leven in vrijheid, tolerantie en respect belangrijk. Het gaat erom dat je je verbonden voelt met de samenleving.
 • Deze persoonlijke verbondenheid leidt tot een beter leren, dan wanneer die verbondenheid ontbreekt.
 • Het lespakket is gebaseerd op persoonlijke verhalen. Verhalen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Via verhalen verwerkt het zijn ervaringen. Het bouwt zo zijn kennis op, maar ook zijn persoonlijkheid. Een verhaal kan feiten een betekenis geven.
 • De omvang van de Tweede Wereldoorlog is onvoorstelbaar. Maar door persoonlijke verhalen in eigen omgeving is wel voorstelbaar te maken, wat het voor mensen heeft betekend.
 • Het was een oorlog van gewone mensen, die in de jaren 40/45 verschillende rollen hadden als omstanders, helpers, slachtoffers of daders.
 • Een belangrijk aspect is dat leerlingen leren inzien dat maatschappelijke ontwikkelingen en maatregelen (verzet en onderdrukking) gevolgen hebben voor individuen, maar ook dat maatschappelijke veranderingen geen onafwendbare processen zijn, maar het gevolg zijn van keuzes van mensen.
 • Via de algemene geschiedenis en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en het lespakket 'Oorlogsmonumenten vertellen' in de gemeente Medemblik kunnen de leerlingen ook leren over zichzelf en onze huidige samenleving; daarvoor zijn voldoende aanknopingspunten aanwezig.